Karol Pyka – koncert przewodowy

Dave Nilaya – Rythm is a dancer by Snap – Live in Zywiec 2015

Bielska Zadymka Jazzowa – Katarzyna Zaręba

Cry Me a River – Karol Pyka in doctoral concert /fragments/